Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kisah Nyata Imam Mazhab 4 Bersama Rasulullah saw


Kisah Nyata Imam Mazhab 4 Bersama Rasulullah saw1. Imam Abu Hanifah (Nu’man bin Tsabit)

Beliau lahir pada kurun sahabat pada tahun 80 H, beliau orang yang ‘abid (ahli ibadah), Zahid (orang yang memelihara diri dari makruh dan syubhat) lagi a’rif billah (mengenal Allah Swt). Dihikayahkan bahwa, Hafsin bin Abdurrahman bercerita: “Abu Hanifah adalah seseorang yang mengidupkan malam dengan membaca al-Quran pada tiap-tiap rakaat shalatnya selama 30 tahun." Dan telah berkata pula Sayyid bin Umar bahwa Abu Hanifah melakukan shalat subuh dengan wudhu’ shalat isya selama 40 tahun, diriwayatkan pula beliau sangat ketakutan ketika mendengar lantunan ayat :

إذا زلزلت الأرض زلزالها

Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat berat” (Al-Zalzalah ayat 1)

Beliau senantiasa memegang janggutnya mulai malam sampai waktu fajar dengan berkata :

نجزى بمثقال ذرة

“Kita sekalian akan dibalaskan apa yang kita lakukan walaupun seberat dzarrah”

Demikianlah Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan rahmat Allah swt tercurah keapadanya. Beliau wafat pada bulan Rajab atau Sya’ban pada tahun 150 H.

Menggali Tulang-Tulang Nabi Saw

Abu Hanifah RA menceritakan, “Aku bermimpi seolah kubongkar makam Nabi Saw. Lalu kukumpulkan tulang-tulangnya dan kudekap di dadaku. Mimpi itu membuat aku takut. Segera setelah itu aku bertanya kepada Muhammad bin Sirrin. Ia menjawab, “Tidak pantas manusia di zaman seperti ini mengalami mimpi seperti itu”.

Aku menyahut, “Tapi aku telah mengalaminya.”

Ibnu Sirrin mengatakan, “Jika mimpimu benar, maka kau harus menghidupkan sunnah beliau!.2. Imam Malik RA ( Malik bin Anaz )لا تنقضي الساعة حتى تضرب أكباد الإبل من كل ناحية إلى عالم المدينة يطلبون علمه"Tidak lalulah waktu sehingga bergeraklah unta-unta yang paling lambat berjalan yang ada pada tiap-tiap pelosok kepada seseorang yang alim di Madinah untuk menuntuntut ilmu kepadanya."

Beliau adalah orang yang dimaksudkan dalam hadis nabi Muhammad saw di atas.

Beliau dilahirkan pada tahun 93 H tapi ada yang mengatakan juga tahun 90 H, berdasrkan pendapat yang kuat beliau adalah termasuk ke dalam golongan tabi’ tabi’in, tetapi ada juga yang berpendapat jika beliau termasuk golongan Tabi’in. Beliau berguru kepada 700 guru, 300 dari guru tersebut adalah tabi’in. Salah satu kelebihan Imam Malik adalah beliau bermimpi bertemu dengan rasulullah saw pada tiap-tiap malam ketika ia tidur, beliau mengajar dan berfatwa selama 70 tahun. Imam Abu Hanifah ra pernah ditanyakan tentang Imam Malik ra dan beliau menjawab :ما رأيت أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهtidak pernah aku lihat orang lebih mengerti tentang sunnah rasulullah saw daripada Imam Malik”

kehidupan Imam Malik ra selaku pendiri dari mazhab Maliki wafat pada tahun 178 H serta dikebumikan di perkuburan Baqi’ dan kubur beliau sebagaimana yang telah masyhur.Rasulullah saw Memberikan Misik kepada Malik bin Anas

Abu Abdillah Maula al-Laitsain menceritakan, “Aku mimpi melihat Rasulullah saw. Sedang duduk di masjid dan dikerumuni banyak orang. Sementara Malik bin Anas berdiri di depan beliau. Di hadapan Rasulullah terdapat misik, dan beliau mengambil segenggam demi segenggam, lalu diberikan kepada Imam Malik. Imam Malik pun membagikan kepada orang-orang yang hadir.

3. Imam Syafi’i RA (Muhammad bin Idris)

Beliau adalah orang yang nabi Muhammad saw maksudkan dalam Hadis:

عَالِمُ قُرَيْش يَمْلَأُ طَبَاقَ اْلاَرْضِ عِلْمًا

“Ada Seorang yang alim dari bangsa quraisy yang ilmunya memenuhi lapisan bumi”


Imam Syafii lahir di ghaza pada tahun 150 H ( pada malam wafatnya Abu Hanifah), ketika umur 2 tahun beliau dan ibunya berhijrah ke Mekkah ketika umur 9 tahun beliau sudah menghafal al-Quran dan menghafal kitab hadis al-Muwata’. Kemudian pada ketika umur 12 tahun belajar kepada pada seorang mufti di Mekkah bernama Muslim bin Khalid, beliau mengizinkan kepada Imam Syafii memfatwakan hukum ketika berumur 15 tahun. Imam Syafi’i lahir dalam keadaan yatim dan hidup dalam keluarga miskin .

Kemudian beliau datang ke Madinah berguru dan belajar kepada Imam Malik selama beberapa waktu, pada tahun 195 Syafii datang ke kota Bagdad menetap selama 2 tahun. Beliau bertemu dengan banyak para ulama mazhab dan banyak pendapat Qadim beliau yang lahir dari sana, setelah itu kembali lagi kota Mekkah, kemudian pada tahun 198 kembali lagi ke Bagdad dan menetap disana, dan pergi kedua kalinya ke Mesir sampai wafat beliau disana pada hari Jumat bulan Rajab tahun 204 H.

Pergilah! Semoga Allah Memberkahimu

Dalam salah satu riwayat, Imam asy-Syafi’i ra. Pernah menceritakan: "Aku mimpi bertemu Rasulullah Saw. Kemudian beliau bertanya kepadaku, 'Wahai bocah, siapakah engkau?” Aku menjawab, “Aku adalah anak cucumu, wahai Rasulullah”'.

Kemudian Rasulullahs Saw. memerintahkan , “Mendekatlah kepadaku”. Aku pun mendekat kepada beliau. Rasulullah mengambil air ludahnya yang penuh berkah seraya mengatakan, “Bukalah mulutmu”. Aku segera membuka mulutku, kemudian beliau alirkan air ludahnya di lidah, mulut, dan bibirku. Setelah itu, beliau memerintahkan, “Pergilah, semoga Allah memberkahimu”.4. Imam Ahmad bin Hambal

Beliau dilahirkan pada tahun 164 H, beliau adalah pearawi hadis yang sangat tsiqah pada zamannya, pribadi yang zuhud, wara’ dan ahli ibadah. Anaknya, Abdullah berkata “Bahwa ayahku membaca Al-Quran pada tiap-tiap malam 1/7 quran dan mengkhatamnya dalam tujuh hari kemudian, beliau qiyamu lail hingga pagi serta shalat pada setiap malamnya sebanyak 300 raka’at." Imam Syafii juga pernah berkata : “ Saat keluar dari Baghdad, aku tidak menemui orang yang lebih Fakih, zuhud, wara’ dan alim, melebihi Imam Ahmad”.

Beliau tidak pernah meninggalkan ibadah shalat malam semenjak masih anak-anak.

Mendapat Salam dari Rasulullah saw

Rasulullah saw bertemu dengan Imam asy-Syafi’i melalui mimpi dan beliau mengirim salamnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang akan terkena fitnah dari penguasa zalim terkait al-Qur’an al-Karim.

Kepada Rabi’, Imam asy-Syafi’i menitipkan suratnya agar disampaikan kepada saudaranya sang penulis Musnad itu. Sesaat setelah membaca surat tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal pun tak kuasa menahan tangisnya.

Terimalah suratku ini,” kata Imam asy-Syafi’i kepada Rabi’, “dan berikanlah kepada saudaraku, Ahmad bin Hanbal.” Rabi’ pun bergegas. Menempuh perjalanan panjang nan keras hingga sampai di Baghdad. Ketika tiba di kediaman Imam Ahmad, beliau sedang mendirikan shalat Subuh. Rabi’ sang utusan pun ikut menjadi makmum Imam Ahmad di pagi itu.

Ini,” ungkap Rabi’ setelah menemui Imam Ahmad, “surat dari saudaramu, Imam asy-Syafi’i.”

Apakah kamu sudah membacanya?” tanya Imam Ahmad kepada sang utusan yang telah menempuh perjalanan jauh Mesir-Baghdad.

Belum,” jawab Rabi’ singkat.

Tiba-tiba,” demikian kesaksian Rabi’, “dia (Imam Ahmad) berlinangan air mata setelah membaca surat tersebut.”

Wahai Abu ‘Abdullah,” tanya Rabi’, “bolehkah aku mengetahui isinya?”

Imam Ahmad pun menuturkan, Imam asy-Syafi’i mengisahkan mimpinya bertemu dengan Rasulullah saw. Dalam mimpinya tersebut, Rasulullah saw bersabda agar Imam asy-Syafi’i menulis surat untuk Imam Ahmad bin Hanbal.

Sampaikan salamku,” kata Rasulullah saw dalam mimpinya ketika bertemu Imam asy-Syafi’i, “kepada Abu ‘Abdullah Ahmad bin Hanbal. Sampaikan kepadanya bahwa dia akan difitnah dan disiksa terkait kemakhlukan al-Qur’an.”

Jangan jawab mereka (fitnah itu),” pinta Rasulullah dalam mimpi tersebut, “niscaya Allah Ta’ala akan mengangkat derajatmu hingga Hari Kiamat.” Wallahua’lam.