Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Karamah Sang Pemimpin Waliyullah (Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba Alawi)

 

KARAMAH SANG PEMIMPIN PARA WALI ALLAH  (Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba Alawi)

majalahumdah.com - Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba Alawi adalah tokoh terkemuka di kalangan Ba Alawi. Beliau lahir pada tahun 574 Hijriyah. Masa muda beliau tercurahkan untuk menimba ilmu pengetahuan kepada para ulama yang bertaraf mufti atau imam. Diantaranya adalah Al-Faqih Imam Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Ali bin Salim bin Marwan al-Hadramiy at-Tarimiy, Al-Faqih Syeikh Salim bin Fadhal, Al-Faqih Syeikh Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Ubaid, Al-Qadhi Ahmad bin Muhammad Ba Isa, Imam Muhammad bin Ahmad bin Abil Hud, Syeikh Sufyan al-Yamaniy, Sayid Ali Muhammad bin Jadid, Sayid Salim bin Bashri, Syeikh Muhammad bin Ali al-Khatib, dan Syeikh Alwi bin Muhammad Shahib Mirbath, yang lebih dikenal sebagai Ummul Faqih. 

Setelah bekerja keras meniti suluk rabbaniyah, Al-Faqih Muqaddam akhirnya berhasil menggapai puncak maqam yang didamba para wali. Ketika itu berlai bertutur,”Aku diantara kamu semua bagai Baginda Muhammad saw di tengah umatnya.” Dalam kesempatan lain beliau berkata,”Aku diantara kamu semua bagai Isa as di tengah umatnya.”

Imam Abdurrahman as-Segaf berkata,”tak pernah ku dengar atau ku baca ucapan yang lebih kuat di kalam-kalam Imam Al-Faqih Muhammad bin Ali. Hanya sabda para nabi yang mengalahkan kalam beliau. Kami tak pernah mengunggulkan siapapun di atas Al-Faqih Muqaddam, kecuali para sahabat rasul atau tokoh-tokoh yang kebesarannya ditahbiskan nash hadis Baginda Nabi saw, semisal Uwais al-Qarniy.”

Dalam keseharian, Al-Faqih Muqaddam selalu tenggelam dalam rasa cinta kepada Sang Ilahi. Kalam-kalam beliau melintasi batas ruang dan waktu. Beliau telah mengabarkan berbagai peristiwa akbar jauh sebelum semua itu terjadi. Beliau mengungkapkan kebakaran besar di Baghdad serta kematian khalifah. Beliau berbicara tentang banjir bandang di Hadramaut, hangusnya Mesjid Nabawi, kedatangan setan tartar. Semua peristiwa itu kemudian benar-benar terjadi.

Dikisahkan, ketika beliau masih belajar di salah satu majelis taklim di Mesjid Tarim, beliau tertidur pulas dan waktu shalat telah tiba. Padahal bila ada murid yang meninggalkan shalat berjama’ah akan dihukum oleh gurunya. Para murid sudah bersiap-siap untuk melaksanakan shalat berjama’ah, sementara Sayyidina Al-Faqih masih tertidur dengan pulasnya. Ketika bangun, beliau mengisyaratkan tangan beliau ke sumur mesjid. Tiba-tiba air pun naik dengan seizin Allah swt. Kemudian beliau berwudhu dan tidak ketinggalan shalat berjama’ah.

Diceritakan bahwa Syeikh Ibrahim bin Yahya Bafadhal ingin menemui Syeikh Abul Ghayts Ibnu Jamil untuk menanyakan keadaan tiga orang yang pada saat itu mulai dikenal dikalangan masyarakat Hadramaut. Mereka bertiga adalah Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, Syeikh Abdullah bin Ibrahim Baqusyair dan satu orang lagi tidak diketahui namanya. Berikut kisahnya :

Ketika aku telah sampai, akupun duduk di belakang. Lalu tanpa kusadari aku bergumam di dalam hati,”sungguh tidaklah aku datang dari Hadramaut ke sini hanyalah untuk menanyakan perihal tiga orang ini.”

Maka belumlah habis aku berkata di dalam hati, Syeikh Abul Ghayt telah mengetahui tujuan kedatanganku. Beliau berkata,”siapakah diantara yang hadir bernama Syeikh Ibrahim?” Lalu akupun mendekatinya. Dengan ketajaman firasat dan kasyafnya, beliau memberitahukan apa yang ingin aku tanyakan.

“Wahai Syeikh Ibrahim, sesungguhnya engkau mendatangiku untuk menanyakan perihal Syeikh Muhammad Ali, Syeikh Abdullah Baqusyair dan lelaki yang tidak dikenal namanya?”

“Benar,”jawabku. Beliau kemudian bertutur,”aku akan menjelaskan kepadamu perihal mereka bertiga. Yang pertama Sayyidina Al-Faqih. Tidaklah golongan kami (para sufi dan wali) dapat mencapai derajat beliau walaupun hanya setengahnya. Adapaun Syeikh Abdullah bin Ibrahim Baqusyair adalah seorang yang shaleh. Adapun orang yang satunya lagi berkelakuan tidak baik.”

Disebutkan dalam Al-Jauhar As-Syafaf bahwa orang ketiga yang berkelakuan tidak baik adalah orang yang memelihara jin yang bisa disuruhnya untuk membunuh orang-orang yang menjelek-jelekkan namannya.

Kisah tentang karamah Imam Al-faqih Al-Muqaddam sangatlah banyak. Syeikh Abdullah al-Aydrus di dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Quudusiyah mencatat,” di Syibam masih disimpan kitab-kitab yang menceritakan karamah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali yang berjumlah kurang lebih seratus riwayat mengenai karamah beliau.”

Imam Abdurrahman bin Muhammad as-Segaf berkisah, “pada suatu ketika Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali  sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Tidak lama berselang datanglah Nabi Khidir as dalam rupa seorang Badui dengan membawa zabid di atas kepalanya. Tatkala ia mendekati majelis, Al-Faqih mengambil zabid tersebut dari kepalanya. Beliau kemudian memakan zabid itu. Lalu Nabi Khidir AS pergi dan para sahabat Al-Faqih merasa heran melihat kejadian itu. Mereka bertanya, “wahai Sayyidina Al-Faqih, siapakah orang badui itu?”

Al-faqih Al-Muqaddam memberitahukan kepada mereka, “badui itu sebenarnya adalah Abul Abbas Nabi Khidir as.”

Dikisahkan bahwa Al-Faqih Muqaddam melakukan riyadah dan mujahadah yang sangat luar biasa. Beliau pernah ber-uzlah di lembah An-Nu’air selama setahun dengan beribadah siang dan malam. Pada satu kesempatan putranya yang bernama Ahmad mengikuti beliau ke lembah An-Nu’air. Tatkala sampai di lembah tersebut ia melihat Al-Faqih Muqaddam sedang berzikir dengan suara keras. Ahmad menyaksikan segala sesuatu yang ada di lembah itu berzikir mengikuti Al-Faqih Muqaddam, termasuk batu-batuan dan pohon-pohonan. Ahmad yang waktu itu masih muda lagsung pingsan. Ketika tersadar ia ditegur ayahnya agar tidak mengikutinya ber-uzlah di lembah itu.

Diriwayatkan bahwa Sayyidina Al-faqih mempunyai seorang pembantu yang bernama Abu Khuraishah. Suatu kali si pembantu pergi dalam waktu yang lama dan tidak diketahui lagi kabarnya. Keluarganya pun bertanya kepada Al-Faqih. Mendapat pertanyaan itu, Al-Faqih terdiam sejenak lalu beliau memandang langit. “Abu Khuraishah belum mati, “kata Al-Faqih Al-Muqaddam.

“Bagaimanakah anda mengatakan Abu Khuraishah belum mati padahal kabar kematiannya sudah menyebar?” tanya mereka.

“Aku telah melihatnya ke setiap istana yang berada di surga, dan Abu Khuraishah tidak ada di sana, “kata beliau.

“Coba anda lihat di neraka barangkali ada disana?” pinta mereka.

“Sungguh, para pembantuku tidak akan masuk neraka, “ jawab beliau. Tak lama berselang Abu Khuraishah pulang, dan tidak kekurangan sesuatu apapun.

Sayid Muhammad bin Al-Faqih Ahmad berkisah:

“Pernah aku bermusafir dari Dhofar menuju Syihir dengan perbekalan yang kami angkut dengan unta. Pada waktu kami telah sampai di Ghizah yang jalannya rusak, perbekalan kami jatuh berantakan di atas gunung. Rombongan kami merasa cemas terhadap penduduk Ghizah. Seringkali setiap ada rombongan khalifah yang perbekalannya jatuh mereka merampasnya sampai tidak ada lagi yang tersisa bagi pemiliknya.

Ternyata benar, para penduduk Ghizah berbondong-bondong menghampiri kami untuk merampas harta benda kami. Aku segera beristighasah kepada kakekku, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Belum sempat kuselesaikan tawasulku, tiba-tiba rombongan kami berangkat ke udara dan mendarat di lapangan yang agak jauh dari para penduduk. Seolah-olah ada yang membawa kami dan melemparkan kami. Kami selamat dan merasa lega. Para penduduk Ghizah berlaku baik kepada kami. Mereka malah membantu kami mengemasi barang-barang kami yang jatuh. Mereka pun kami beri upah. Kemudian salah satu dari mereka memberitahu kepada kami, ‘ ketika kamu sedang berdo’a dan bertawassul tadi, aku melihat seseorang yang berjubah dan bersurban putih terbang dan memindahkan rombongan kalian dari gunung ke lapangan.”

Imam Al-Faqih Al-Muqaddam mempunyai satu kebiasaan yaitu bilamana waktu pagi tiba, beliau selalu berkata pada murid-muridnya, “siapakah diantara kalian yang bermimpi semalam?” Apabila ada diantara murid-muridnya yang bermimpi, mereka akan menceritakannya kepada Al-Faqih.

Pada suatu ketika ada seseorang yang sebenarnya menyimpan maksud tertentu kepada Al-Faqih Al-Muqaddam berpura-pura bermimpi. Ia berkata, “sungguh aku telah bermimpi semalam, seolah dunia telah kiamat dan seolah-olah ada yang menyeru, “mana Junaid? Mana Fulan bin Fulan dan ia menyebutkan beberapa wali” kemudian ia berseru lagi, “dimanakah Syeikh Al-Faqih Al-Muqaddam?” ada yang menjawab, “Syeikh Al-Faqih Al-Muqaddam sedang asyik dengan kurmanya. Itulah yang membuat dunia menjadi kiamat. Syeikh Al-Faqih Al-Muqaddam telah lupa mengurusi perkara-perkara Allah swt dan makhluk-Nya.”

Tatkala Sayyidina Al-Faqih mendengarkan penuturan lelaki itu, beliau berteriak, “Terbakarlah Kurma!” Pada saat itu juga terbakarlah kebun kurma Sayyidina Al-Faqih.

“Sungguh aku tadi berbohong agar Anda membagikan kurma anda kepada kami,” sesal orang yang berbohong tentang mimpinya tadi.

“Tidak ada kepentingan bagiku terhadap segala sesuatu yang menjauhkan aku kepada Tuhanku, walaupun kamu berbohong.” Jawab Imam Al-Faqih.

Diriwayatkan bahwa Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali pernah berkata :

“Sungguh pernah sekali dalam satu tahun aku tidak berziarah kepada Nabiyullah Hud as. Maka ketika aku sedang duduk di suatu tempat yang atapnya tinggi tiba-tiba datang kepadaku Nabi Hud as. Beliau menundukkan kepalanya ketika hendak masuk.

Tatkala telah dekat denganku, beliau berkata, “wahai Syeikh Al-Faqih, bilama engkau tidak berziarah kepada kami, maka kamilah yang akan berziarah kepadamu.”

Aku bertanya kepada beliau, “wahai Nabiyullah Hud, dari mana Anda tadi?”

Beliau menjawab, “aku dari mengunjungi anakku, Hadun.”

Dalam cerita yang masyhur dikisahkan bahwa setelah Imam Al-Faqih Muqaddam menerima khirqah dari Syeikh Abdullah Al-Mangrabi, beliau dijauhi oleh gurunya yang bernama Syeikh Bamarwan. Waktu itu sang guru ingin agar Al-Faqih menekuni kembali dunia fikih.

“Aku menginginkanmu menjadi Imam kami (ulama fikih) sebagaimana Ibnu Fuwraq, sementara anda sekarang mengambil jalan tasawuf dan menjauhi kami,” kata Syeikh Ali Bamarwan.

Tatkala Syeikh Bamarwan menderita sakit yang parah dan mendekati ajal, Al-Faqih sedang berada di kawasan Ajaz yaitu suatu daerah di pedalaman Hadhramaut. Beliau segera menjenguk Syeikh Ali. Akan tetapi Al-Faqih terlambat karena Syeikh Ali telah wafat dan dikebumikan. Al-Faqih lantas beriktikaf di dalam mesjid. Tak lama berselang Syeikh Ali Bamarwan yang telah dikebumikan hidup kembali dan menemui Al-Faqih. Mereka berdua pun terlibat satu percakapan.

“Bagaimanakah aku disisi kalian, para ahli kubur?” tanya Imam Al-Faqih Muqaddam.

“Kami semua (ahli barzakh) mengharapkan anda menjadi Imam sebagaimana penduduk dunia meminta anda menjadi imam, “jawab Syeikh Ali Bamarwan.

Tatkala mereka asyik bercakap-cakap tiba-tiba datanglah muazzin mesjid bernama Hamid yang hendak menumandangkan azan subuh. Ia pun menyaksikan kejadian luar biasa itu dan tidak lupa memohon doa kepada mereka berdua. Hamid yang merasa tidak kuat untuk menyimpan rahasia meminta izin kepada Al-Faqih agar ia diperbolehkan menceritakan kejadian itu kepada masyarakat. Al-Faqih menyuruh Hamid agar tidak bercerita kepada masyarakat luas selagi beliau masih hidup. Sang muazzin mematuhi perintah Al-Faqih.

Imam Al-Faqih Muqaddam wafat pada ujung bulan Dzulhijjah tahun 653 Hijriyah. Beliau dimakamkan di Zanbal dan turbahnya menjadi sentrum penziarahan kaum mukminin yang mengharapkan syafaat.

Diriwayatkan bahwa Syeikh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Ibad datang ke Tarim sesudah wafatnya Al-Faqih Muqaddam untuk menengok anak-anak dan Isteri beliau, “Ummul Fuqara” Hababah Zainab. Tatkala Syeikh Abdullah bertemu dengan Hababah Zainab, beliau berkata, “Bagaimana keadaan kalian sepeninggal Sayyidina Al-Faqih?”

Hababah Zainab menjawab, “keadaan kami tidak ada bedanya dengan sebelum beliau wafat, sedangkan keadaan Alwi bersama ayahnya sama sebagaimana pada waktu masa hidupnya. Ilmu dan rahasia langit bagi kami seperti kami melihat bumi mendatangi kami pada waktu siang malam. Sedangkan Alwi datang kepadanya berselang sehari atau dua hari.”  Semoga Allah mengampuni segala dosa kita dengan keberkahan syeikh Muqaddam Al Faqih dan berkumpul bersama beliau di akhirat kelak.. Wallahua’lam


Yang Lebih Menarik disini