Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Mujaddid Islam dari abad ke abad Mujaddid merupakan seseorang yang menghidupkan kembali persoalan agama yang telah lenyap ditelan zaman. Tugas mereka menjelaskan pokok persoalan agama dari pada bid’ah ,disertai dengan dalil-dalil yang kuat.

Mujaddid muncul dalam kurun 100 tahun sekali,sesuai dengan pernyataan Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ,Hakim,dan Baihaqi:

“Sesungguhnya Allah akan mengutus (menghadirkan) bagi umat ini (umat Islam) orang yang akan memperbaharui (urusan) agama mereka pada setiap akhir seratus tahun”

Kemunculan mereka bukan karena pengakuan mereka sendiri, tetapi berdasarkan ittifaq (persetujuan) ulama yang hidup dalam kurun waktu abad tertentu (abad hijriah).Berikut kami lampirkan para mujaddid yang hidup dari abad pertama hingga sekarang

Abad pertama Hijriah: Umar Bin Abdul Aziz .Beliau merupakan seorang khalifah pada masa dinasti Bani Umayyag. Beliau merupakan seorang  imam yang faqih,mujtahid,zuhud,banyak beribadah.keadilan dan kezuhudannya sering dijadikan contoh.imam Al-baqir mengatakan orang mulia dari bani Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz. Pada hari kiamat ia akan dibangkitkan sebagai satu umat,Beliau wafat akibat diracun Tahun 101 H. Allahummaghfirlahu.

Abad kedua hijriah Muhammad bin Idris As-Syafi’I, nama beliau mungkin tidak asing lagi ditelinga kita. Beliau merupakan pendiri mazhab Syafi’i. beliau dilahirkan di Gazza, Pelaestina tahun 150 H dan wafat pada 204 di mesir.

Abad ketiga : Qadhi Abu Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij Al Baghdadi

Abad Keempat Hijriah : Syaikh Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al- Isfirayini (344-406), guru besar thariqah orang orang Irak, seorang hafizh mazhab, dan cendikiawan umat. Ada juga yang berargumen bahwa meujadid abad keempat adalah Abu sahl bin Sulaiman Ash- Shuluki ( 296-369). Beliau imam yang lahir dalam bidang Fikih, tafsir, bahasa, syair, sastra, tauhid, tashawuf dan lain lain.

Abad kelima Hijriyah : abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghazali (450-505) yang dikenal dengan Hujjatul Islam. Seorang yang sangat alim dalam kalangan umat dan pemimpin para imam. Karyanya sangat banyak dan merata dengan segala fan ilmu, tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah Ihya Ulumuddin.

Abad ke enam Hijriah : imam Abu Qasim Abdul Karim bin Muhammad Ar Rafi’i. dalam mazhab syafii beliau merupakan seorang mujtahit tarjih, yaitu seorang yang mampu mengklarifikasikan mana pendapat kuat dari imam mazhab. Dianrtara karyanya adalah Muharrar, Fathul Aziz dan lain lain.

Baca Juga : Kemuliaan Nama Nabi Muhammad

Abad ketujuh hijriah:Taqiyuddin muhammad bin ali bin wahab atau dikenal dengan daqiqil aid(625-702 H).beliau adalah seorang imam dalam 2 mazhab,yaitu mazhab maliki dan syafie.Bahkan beliau mencapai derajat seorang mujtahid.

Abad kedelapan hijriyah:Sirajuddin umar bin ruslan al-bulqini

Abad kesembilan hijriah:Syaikhul islam Abu zakaria al-anshari(833-926 H).termasuk imam dan tokoh termuka pada masanya.beliau belajar kepada ibnu Hajar al asqalani,sedangkan ibnu hajar al haitami merupakan muridnya.karena itu beliau berkata “Aku terketuk antara dua hajar”.Ada yang berpendapat mujaddid abad kesembilan adalah jalaluddin abdurrahman bin abu bakar as-sayuthi(849-911 H).beliau nemiliki keunggulan dalam sebagian besar ilmu-ilmu ke islaman dan mencapai derajat mujaddid.karya nya lebih dari 700 karangan.

Abad kesepuluh hijriah:Syamsuddin muhammad bin ahmad Ar-ramli(919-1004H).di zaman nya beliau adalah ahli fiqh di mesir dan sebagian tempat sandaran dalam fatwa,hingga di gelar dengan syafie kecil.Diantara karya beliau yang terkenal adalah Nihayatul muhtaj syarh Minhaj.

Abad kesebelas hijriah:Sayyid abdul qadir bi abu bakar Al-aydrus,ada yang berpendapat bahwa mujaddid abad ke sebelas yaitu sayyid muhammad bin rasul Al-barzanji.

Abad kedua belas hijriah:syihabuddin ahmad bin umar Ad-dayrabi.ada yang berpendapat yaitu Habib abdullah bin alwi al-haddad(1044-1132 H),penyusun ratib al haddad yang sangat terkenal.beliau tokoh yang sangat terkemuka di tarim hingga ke luar tarim,beliau tidak dapat melihat,sehingga saat mengarang,beliau mendiktekan karangan nya.

Baca Juga : Syukur dan Sabar

Abad ketiga belas hijriah:Syaikh Abdullah bin hijazi as-syarqawi(1150-1227 H),beliau merupakan syaikh AL-azhar dan tokoh panutan pada masanya sehingga murid-murid nya tersebar di berbagai belahan dunia.

Abad ke empat belas hijriah masih diperdebatkan,tetapi ada yang mengataka yaitu sayyid muhammad bin alwi Al-maliki AL-hasani,sang mutiara ilmu di tanah haram.muridnya banyak yang berasal dari indonesia salah satu nya yaitu Habib hasan baharun pendiri pondok oesantren dalwa di bangil,jawa timur.karyanya yang sangat terkenal yaitu Mafahim yajibu an tushahah.

REFERENSI:

-fawaidul janiyah,syaikh muhammad yasin bin isa alfadani

-manhaj sawi syrh ushul thariqah sadah ba’alawi,Al allamah habib zain bin ibrahim bin sumaith


pdf Mudi Post

  By : Akbar al-Habsyi

Posting Komentar

0 Komentar